Varžybų nuostatai

 

PLENTO DVIRAČIŲ LENKTYNIŲ

„BIGBANK LIETUVOS PLENTO TAURĖ 2015“

NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Plento dviračių lenktynes Bigbank Lietuvos plento taurė 2015“ (toliau –Taurė), sudaro 6 plente vykstantys etapai (toliau – etapai):
  • 1-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Birštono etapas. Renginio data 2015 m. balandžio 26 d. Renginį organizuoja VšĮ „Baltic Speakers“ ;
  • 2-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Kauno etapas. Renginio data 2015 m. gegužės 10 d. Renginį organizuoja VšĮ “Dviratai”;
  • 3-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Vilniaus etapas. Renginio data 2015 m. gegužės 31 Renginį organizuoja VšĮ „ Baltic Speakers “ ;
  • 4-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Šiaulių etapas. Renginio data 2015 m. liepos 26 d. Renginį organizuoja sporto klubas „S-Sportas“;
  • 5-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Kačerginės – Nemuno žiedo etapas. Renginio data 2015 m. rugpjūčio 30 d. Renginį organizuoja VšĮ „ Baltic Speakers “;
  • 6-asis Bigbank Lietuvos plento taurės 2015 etapas – Taurės Vilniaus asmeninių lenktynių laikui etapas. Renginio data 2015 m. rugsėjo 20 d. Renginį organizuoja VšĮ „ Baltic Speakers “.
 2. Taurės tikslai yra populiarinti dviračių sportą, važinėjimą dviračiu, skatinti dviračių mėgėjus ir sportininkus siekti rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.
 3. Taurės uždaviniai yra išaiškinti pajėgiausius Taurės ir Taurės etapų dviratininkus, sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

 

II. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

 

 1. Taurę organizuoja ir vykdo VšĮ „Dviratai“, sporto klubas „S-Sportas“, VšĮ „ Baltic Speakers “.
 2. Kiekvienas Taurės etapas vykdomas šių nuostatų 1 punkte nurodytų organizatorių su partneriais.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Taurės etapai vykdomi vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentais, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų ir šiais Taurės nuostatais bei jų priedais kiekvienam etapui, kuriuose nurodyta visa to etapo informacija (vieta, trasa, programa, registracija, papildomi dalyviai ir kt.). Taurė vykdoma vadovaujantis šiais nuostatais ir Taurės organizatorių sprendimais.
 2. Taurės oficialus tinklapis dviraciusportas.lt.
 3. „Bigbank Lietuvos plento taurė 2015“ tęsia „Lietuvos plento dviračių taurės“ renginių tradicijas, o pavadinimai „Lietuvos plento dviračių taurė“, „Lietuvos plento taurė“, „Plento dviračių taurė“ ir „Plento taurė“ bei logotipai su šiais pavadinimais ir paveikslėliu vaizduojančiais apskritimu sujungtus dviračio grandinės narelius yra sukurti ir taikomi šiuose nuostatuose aprašomoms nuo 2010 metų kas metai vykstančioms plento dviračių varžyboms (lenktynėms) bei jų grupei ir su jomis susijusiomis organizatorių teikiamoms paslaugoms apibūdinti bei viešinti. Šie pavadinimai ir ženklai yra bendra šių nuostatų 1 punkto papunkčiuose nurodytų juridinių asmenų nuosavybė ir jų autorystė priklauso jiems lygiomis dalimis. Šių nuostatų 1 punkto papunkčiuose nurodyti juridiniai asmenys kartu nuo 2010 metų dėjo daug pastangų ir pasiekė plataus šių pavadinimų žinomumo tarp dviratininkų sportininkų bei ateityje sieks didinti jo žinomumą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymu, Ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas.

 

IV. DALYVIAI

 

 1. Taurės dalyviai, jų grupės nurodomi etapų nuostatuose. Taurės įskaitoms vesti ir tiems atvejams, kai nenurodyta etapų nuostatuose, nustatomos šios dalyvių amžiaus grupės:
Amžiaus grupė Gimimo metai
Berniukai Mergaitės  
V14 M14 2001–2002
Vaikinai Merginos  
V16 Jaunučiai M16 Jaunutės 1999–2000
V18 Jauniai (A ir B distancija) M18 Jaunės 1997–1998
Vyrai Moterys
V19 (B distancija) M19 (B distancija) 1986-1996
V23 (A distancija) 1996-1993
V-Elitas (A distancija)gim. 1986-1992arba vyresni, nepriskiriantys savęs žemiau nurodytoms grupėms M-Elitas (A distancija)Gim. 1986-1998, tik sportininkių licencijas turinčios moterys, kurios pasirinks A distanciją. Sportininkai (-ės), turintys UCI licenciją, privalo ją nurodyti registracijos metu
V30 (A ir B distancija) M30 1976-1985
V40 (A ir B distancija) M40 1966-1975
V50 (A ir B distancija) M50 1956-1965
V60 M60 1946-1955
V70 M70 1945 m. ir anksčiau

 

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti registracijos (numerio atsiėmimo) starto vietoje metu.

Atskiruose Taurės etapuose gali būti ir kitokių papildomų grupių, įskaitant amžiaus grupes, tačiau nevedama tokių grupių Taurės bendra įskaita.

Sportininkai, turintys UCI licenciją, privalo ją nurodyti registracijos metu.

M18 Jaunės merginos trenerio arba tėvų (globėjų) sutikimu gali pasirinkti startuoti su vyresne M-Elito amžiaus grupe ilgojoje distancijoje. Tuomet jų rezultatas Taurės bendroje įskaitoje bus apskaitomas toje amžiaus grupėje, kurią jie pasirinko savo pirmo starto metu. Jei atskirose amžiaus grupėse užsiregistruos 4 (keturi) ar mažiau dalyvių, grupės bus apjungiamos atitinkamai su jaunesne amžiaus grupe.

Šios amžiaus grupės kiekvieno etapo organizatoriams yra privalomos.

 1. Kiekviename etape nurodomos distancijos kiekvienai amžiaus grupei. Dalyviai gali startuoti tik vieną kartą ir savo amžiaus grupei priskirtoje distancijoje. Jeigu konkretaus etapo priede nenumatyta kitaip, Taurės etapuose yra nustatomos šios distancijos:
  • A ilgoji distancija – joje startuoja V18 Jaunių, V23, V-Elito ir M-Elito, V30, V40, V50 amžiaus grupių dalyviai ir kiti, pasirinkę šią ilgąją distanciją šių nuostatų 9 punkte numatytu būdu.
  • B trumpoji distancija – joje startuoja visų amžiaus grupių dalyviai, jeigu šių nuostatų 9 punkte numatytu būdu nepasirinko kitaip. Trumpoje distancijoje pasirinktinai startuoja amžiaus grupės, kurios pasirinko važiuoti trumpą distanciją kaip numatyta šių nuostatų 9

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Taurės dalyviai gali registruotis į visus etapus išankstinės registracijos metu internetu per dviraciusportas.lt iki 2015 m. balandžio 20 d. 24:00 val.

Registruodamasi Taurei ir etapams dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, naudojant vienodus skyrybos ir tarpus žyminčius simbolius.

Jeigu registruojantis nurodomi duomenys su klaidomis, dalyvis gali atlikti pakeitimus tik iki išankstinės registracijos pabaigos ir tik naudodamasis registravimosi sistemos funkcionalumu.

Po išankstinės registracijos pabaigos duomenų pakeitimas ir registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 10 eurų duomenų keitimo mokesčiu. Pasibaigus išankstinei registracijai visi duomenų taisymai atliekami varžybų vietoje, varžybų sekretoriate sumokant duomenų keitimo mokestį. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys ir taikomos sankcijos už neteisingų duomenų pateikimą:

– dalyviai neteisingai arba nevienodai (kai atskirai registruojamasi į kiekvieną Taurės etapą) pateikę savo vardo arba pavardės duomenis Taurės įskaitoje gali būti apskaitomi kaip skirtingi asmenys arba asmenys su neteisingais duomenimis ir pretenzijos dėl to netenkinamos, išskyrus atvejus, kai dalyviai pataiso duomenis šiame straipsnyje numatyta tvarka.

– dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.

 1. Norintys važiuoti tik atskirus Taurės etapus, registruojasi kaip nurodyta konkretaus Taurės etapo priede iš anksto arba vietoje. Išankstinė registracija į atskirą Taurės etapą baigiama savaitė iki etapo.
 2. Norintis dalyvauti Taurės įskaitose dalyvis turi registruotis ir važiuoti pasirinktai amžiaus grupei numatytą tą pačią distanciją visuose etapuose, kurie būtini bendrosios įskaitos rezultatui nustatyti.
 3. Visuose Taurės etapuose iš anksto registruotam dalyviui atpažinti naudojamas ir jam suteikiamas tas pats lenktynių numeris. Išduodami 2 numeriai, iš kurių vienas su laiko matavimo čipu segamas ant dviračio vairo, kitas ant marškinėlių bei 1 dviračio numerio ženklas (tvirtinamas ant balnelio iškyšos) – tik A– ilgosios distancijos iš anksto visai Taurei registruotiems dalyviams ir kurie skirti visoms Taurės lenktynėms. Lenktynių numeris suteikia teisę startuoti iš atitinkamo starto koridoriaus (vietos).
 4. Numerių ir starto paketų atsiėmimas reglamentuotas konkretaus etapo nuostatuose Registruotiems dalyviams priskiriant lenktynių numerį pirmieji numeriai yra suteikiami komandose registruotiems dalyviams. Kiekvienai registruotai komandai skiriama po 10 iš eilės einančių starto numerių. Mažesni numeriai skiriami komandai, kurios narys ankstesnėje Taurės bendrojoje įskaitoje pasirodė geriau už geriausią kitos komandos narį. Jeigu atskira komanda tokių narių neturi, jai suteikiami numeriai atsižvelgiant į komandos registravimo laiką (anksčiau registruotai komandai skiriami mažesni numeriai). Komandų nariams suteikiamas dalyvio numeris iš komandai priskirtų numerių, pagal jų eiliškumą nurodytą komandos paraiškoje.
 5. Taurės dalyviams, užsiregistravusiems nuostatų 11 punkte nurodytu būdu iki 2015 m. balandžio 20 d. 24:00 val. ir nesantiems komandų paraiškose, atsižvelgiant į jų reitingą ir (arba) rezultatus ankstesnėje Taurės įskaitoje priskiriami lenktynių numeriai iš eilės, einantys po komandoms suteiktų numerių.
 6. Dalyvių starto mokestis ir komandų starto mokestis skirti dalinai padengti Taurės organizavimo išlaidas. Dalyviams iš anksto registruojantis į visus Taurės etapus taikomas mažesnis starto mokestis:

 

Data Nepilnamečiai dalyviai (iki 18 m.) A ir B distancijos, suaugę dalyviai
Išankstinė registracija visai Taurei www.dviraciusportas.ltiki 2015-04-10, 24:00 val. 35 Eur 60 Eur
Išankstinė registracija visai Taurei www.dviraciusportas.ltiki 2015-04-20, 24:00 val.Išankstinė registracija tik į vieną etapą ( 7 dienos iki starto).

 

Registracija vietoje varžybų dieną vienam etapui

45 Eur 

7 eur

 

 

10 eur

70 Eur 

12 eur

 

 

20 eur

 

Komandų starto mokestis:

Data A ir B distancijos
Registracija www.dviraciusportas.ltiki 2015-04-20, 24:00 val. 50 Eur

 

Atskirų Taurės etapų starto mokestis nustatomas kiekvieno etapo nuostatuose ir negali būti mažesnis nei 12 Eur vienam dalyviui ( 7 Eur nepilnamečiam dalyviui).

Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį.

Dėl sąskaitų už paslaugas kreiptis į varžybų finansininką info@roadcycling.lt.

Registruojantis į atskirus Taurės etapus starto mokestis mokamas konkretaus etapo priede nurodytu būdu.

 1. Užsiregistravus į visą Taurę iki 2015 m. balandžio 20 d. 24:00 val., garantuojama vieta į 6 etapo – Vilniaus asmeninių lenktynių laikui startą. Vėlesnė registracija į šį etapą bus galima kol užsiregistravusių dalyvių skaičius neviršys 350 dalyvių.


 1. KOMANDINĖ ĮSKAITA

 

 1. Taurėje yra A ir B distancijų (toliau tekste A ir B) komandinės įskaitos.
 2. Komandinė įskaita galios, jeigu prieš pirmo Taurės etapo startą kiekvienoje A ir B įskaitoje bus užregistruotos ne mažiau kaip 5 komandos. Negalima registruoti komandos sutampančiu pavadinimu abejose grupėse, tačiau galima registruoti antrąsias ir trečiąsias (n-tąsias) komandas atitinkamose komandinėse įskaitose (pvz.: Komanda 1; Komanda 2… Komanda N). Komandos A ir B įskaitose gali būti vyrų, moterų arba mišrios, tačiau jos apskaitomos kaip bendros tos įskaitos komandos.
 3. A įskaitos komandą sudaro nuo 5-ių iki 10-ies iš anksto komandinėje paraiškoje nurodytų Taurės dalyvių, važiuojančių A ilgą distanciją. A komandos rezultatas apskaitomas Taurės A komandinėje įskaitoje, vertinant 3 daugiausiai komandos narių atitinkamame etape surinktų taškų sumą.
 4. Taurės B įskaitos komandą sudaro nuo 5-ių iki 10-ies iš anksto komandinėje paraiškoje nurodytų Taurės dalyvių, važiuojančių B trumpąją Taurės etapų distanciją. B komandos rezultatas apskaitomas Taurės B komandinėje įskaitoje, vertinant 3 daugiausiai komandos narių atitinkamame etape surinktų taškų sumą.
 5. Taurės metu draudžiama vienos komandos dalyviui pereiti į kitos Taurėje dalyvaujančios komandos sudėtį.
 6. Komanda yra užregistruota Taurei, kai iki 2015 m. balandžio 20 d. yra pateikta komandos paraiška, sumokėtas komandos starto mokestis ir visi komandos nariai yra užsiregistravę visiems arba atitinkamiems Taurės etapams asmeniškai. Komandos dalyviai asmeniškai registruodamiesi nurodo komandos, kuriai priklauso pavadinimą. Komandos vadovas paraiškoje nurodo komandos pavadinimą, pilną sudėtį, narių gimimo metus, amžiaus grupes, komandos vadovo kontaktus. Paraiška pateikiama adresu info@roadcycling.lt nurodant A arba B komandinę įskaitą, į kurią komanda registruojama. Komandos sudėtį papildyti ar pakeisti galima tik iki 1-ojo taurės etapo registracijos laiko pabaigos.
 7. Vienos A komandos dalyviai turi dėvėti vienodus marškinėlius (rekomenduojama, bet neprivaloma B įskaitos komandoms ir 6 etapo – Vilniaus asmeninių lenktynių laikui etapo dalyviams, dėvintiems specialius kombinezonus).
 8. Komandoms leidžiama naudoti radijo ryšio priemones saugumui, bendraujant su aptarnaujančiu personalu ar komandos nariais.
 9. Atskiruose Taurės etapuose gali būti vedamos jų nuostatuose numatytos papildomos komandinės įskaitos. Tokių komandų bendra įskaita Taurėje nevedama.

 

VII. STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS

 

 1. Taurės startas yra pirmojo Taurės etapo startas Birštone 2015-04-26 d.
 2. Taurės etapų starto vieta ir procedūros nurodomos konkretaus etapo nuostatuose.

 

VIII. TAURĖS 2015 ĮSKAITA, NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 

 1. Taurėje yra šios įskaitos:
  • asmeninė A distancijos (vedama atskirai vyrų ir moterų bendra ir amžiaus grupių įskaita);
  • asmeninė B distancijos (vedama atskirai vyrų ir moterų bendra ir amžiaus grupių įskaitos);
  • asmeninė A ir B distancijų Sprinto (vedama bendra įskaita);
  • A komandų įskaita;
  • B komandų įskaita;
 2. Taurės asmeninėms įskaitoms vesti sumuojami Taurės atskirų etapų protokole pateikti dalyvio gauti taškai (pvz. žemiau esančioje lentelėje pateikiama tik pirmų 25 vietų taškų skaičiavimo tvarka):
Užimta vieta Taškai
1 1000
2 990
3 980
4 970
5 965
6 960
7 955
8 950
9 945
10 940
11 935
12 930
13 925
14 920
15 915
16 910
17 905
18 900
19 895
20 890
21 889
22 888
23 887
24 886
25 885
…… ……
 1. Maksimalus taškų skaičius etape – 1000, pirmos 4-ios vietos gauna mažėjančiai kas 10 (dešimt) taškų, pozicijos nuo 5-os iki 20-os – kas penkis taškus, toliau iki paskutinio finišavusio dalyvio skirtumas tarp užimtų vietų 1 taškas.
 2. Taurės asmeninėse įskaitose nugali (įskaitoje aukščiau yra) dalyvis, kurio 5-ių etapų pelnytų taškų suma yra didžiausia. Tarp visų etapų privalo būti Vilniaus asmeninių lenktynių laikui (6-asis) etapas ir 4 kiti Taurės etapai, kuriuose dalyvis pelnė daugiausiai įskaitos taškų.

Jeigu etapo dalyvis baigė savo distanciją atsilikęs vienu ar daugiau ratų ir, vadovaujantis etapo nuostatais buvo sustabdytas po lyderių finišo, Taurės asmeninei įskaitai jam bus suteikti taškai pagal iškovotą vietą bendroje etapo įskaitoje. Šios pastraipos nuostatos netaikomos savanoriškai, dėl techninių ar dėl kitų problemų anksčiau už lyderio finišą iš etapo pasišalinusiems ir dėl to distancijos nebaigusiems dalyviams. Nepriklausomai nuo to ar apie savo pasitraukimą iš etapo jie informavo teisėjus, jie vertinami kaip nebaigę distancijos (taškai šiems dalyviams nesuteikiami – DNF).

 1. Jeigu etapų distancijose, paskutiniuose 3 kilometruose įvyko patvirtinti incidentai – griūtis, dviratininkas (-ė) pradūrė padangą ar nutiko kitas mechaninis incidentas, vadovaujamasi UCI reglamento etapų (daugiadienėms) lenktynėms taikomomis nuostatomis (reglamento 2.6.027 – 2.6.029 punktai). Į tokį patvirtintą incidentą patekusiems dviratininkams Taurės įskaitoje suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu dalyvio atitinkanti vieta bei paskaičiuojami įskaitos taškai. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems suteikiamas šioje pastraipoje paminėtas grupės su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio paskutinė vieta (vietos) etape.
 2. Taurės Sprinto įskaitai vesti naudojama taškų sistema, kurioje taškai suteikiami visose Taurės grupinėse lenktynėse. Sprinto įskaitos taškai suteikiami dalyviams už iškovotas vietas lenktynių finiše tarp visų toje distancijoje kovojančių dalyvių ir už vietas lenktynių tarpiniuose sprinto finišuose. Už iškovotą vietą suteikiami lentelėje nurodyti taškai:

 

Finišo tipai\ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-5 etapų finišas 45 35 30 26 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Tarpiniai finišai 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Sprinto įskaitos taškai pelnyti Taurės etapų finišuose ir tarpiniuose finišuose sumuojami. Tarpiniai finišai priklausomai nuo etapo bei ratų skaičiaus turi būti trys, išskyrus paskutini etapą (asmeninės lenktynės laikui). Taurės Sprinto įskaitoje nugali (įskaitoje aukščiau yra) dalyvis, kurio Taurės etapuose pelnytų Sprinto taškų suma yra didžiausia.

 1. Taurės komandinei įskaitai vesti naudojama 3-jų greičiausiai distanciją įveikusių komandos narių taškų suma.
 2. Taurės komandų įskaitose nugali (įskaitoje aukščiau yra) komanda, kurios suminis visų įvykusių etapų, etapuose greičiausių trijų komandos dalyvių taškų suma toje komandų įskaitoje yra didžiausia. Jeigu atskirame etape, vadovaujantis šių nuostatų 33 punktu distanciją baigė mažiau nei 3 komandos nariai, jos rezultatas gali būti pateikiamas tik teisėjų sprendimu ir toliau Taurės bendroje sporto komandų įskaitoje apskaitomas vadovaujantis nuostatų 33 punkte nustatyta tvarka nefinišavusiam dalyviui nustatant perskaičiuotus taškus (tokiu atveju komanda gali dalyvauti ir jos rezultatas bus apskaitomas likusiuose Taurės etapuose..
 3. Taurėje nustatomi bei prizais apdovanojami abiejų Taurės A ir B distancijų absoliučios įskaitos, amžiaus grupių, Sprinto įskaitos nugalėtojai ir prizininkai bei A ir B komandų įskaitos nugalėtojai ir prizininkai.
 4. Visų įskaitos grupių absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai paskelbiami per 60 minučių po kiekvieno etapo paskutinio važiavimo finišo. Taurės bendros įskaitos nugalėtojai per 60 min po paskutinio 6-jo etapo paskutinio dalyvio finišo. Išankstiniai Taurės įskaitų rezultatai ir patvirtinti Taurės rezultatai po atskirų etapų skelbiami kartu su bendrais atskirų etapų patvirtintais rezultatais kaip nurodyta etapo priede. Taurės įskaitų galutiniai rezultatai skelbiami tinklapyje dviraciusportas.lt savaitė po etapo.
 5. Atskiro etapo ar Taurės bendros įskaitos išankstinius rezultatus susijusius su šių nuostatų taikymu apskųsti galima taurės organizatoriams, atskiro etapo biure arba, kai skundžiami paskelbti išankstiniai Taurės bendrosios įskaitos rezultatai – elektroniniu paštu info@roadcycling.lt pateikiant skundą ir jį pagrindžiančius įrodymus (dokumentus). Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių (paskelbti išankstiniai Taurės bendrosios įskaitos rezultatai – per 1 dieną nuo jų paskelbimo) ir sumokėjus 30 Eur užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.
 6. Taurės dalyviai ir komandos (pasirinktinai) gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų įsteigtais prizais. Apie tai dalyviai bus informuoti konkretaus etapo interneto tinklalapyje, dviraciusportas.lt arba prieš etapo startą.
 7. Taurės ir atskirų etapų bei amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijose ir jose vilkėti tinkamą sportinę ar komandos aprangą. Už šio punkto nesilaikymą taikoma drausminanti piniginė 20 Eur bauda ir prarandama teisė į iškovotai vietai skiriamus prizus bei apdovanojimus. Ši bauda turi būti sumokėta iki sekančio Taurės etapo starto į šių nuostatų 17 punkte nurodytą sąskaitą. Prizai ir apdovanojimai vėliau neįteikiami ir neperduodami (išskyrus šių nuostatų 49 punkte nurodytą atvejį). Nesumokėjus baudos, neleidžiama startuoti sekančiame etape.
 8. Taurės etapuose A distancijos vyrų asmeninės ir Sprinto bendrųjų įskaitų lyderiai apdovanojami lyderio marškinėliais:
  • Taurės 1-6 etapuose taurės asmeninės A vyrų bendrosios įskaitos lyderis apdovanojamas ir sekančiuose etapuose (kol lieka lyderiu) privalo dėvėti geltonus lyderio marškinėlius. Lyderio marškinėliai jam suteikiami po taurės etapo, kuriame jis tapo lyderiu, finišo.
  • Taurės 1-6 etapuose Taurės asmeninės Sprinto bendrosios įskaitos lyderis apdovanojamas ir sekančiuose etapuose (kol lieka Sprinto įskaitos lyderiu) privalo dėvėti žalius geriausio Taurės sprinterio (Sprinto įskaitos lyderio) marškinėlius. Lyderio marškinėliai jam suteikiami po taurės etapo, kuriame jis tapo lyderiu finišo.

Jeigu tas pats dalyvis įgyja teisę dėvėti iš karto kelis marškinėlius – etape jis dėvi šiame straipsnyje aukščiausiai įvardintus marškinėlius, o šio straipsnio 39.2 įvardinti marškinėliai perduodami dėvėti etape dalyvaujančiam ir sekančiam atitinkamoje įskaitoje esančiam dalyviui.

Jeigu Taurės atitinkamos įskaitos lyderis, kuriam sutekti lyderio marškinėliai neatvyko į sekančio etapo startą, laikoma, kad jis prarado lyderio poziciją ir atitinkami lyderio marškinėliai suteikiami startuojančiam dalyviui, esančiam aukščiausioje atitinkamos įskaitos pozicijoje. Apskaičiuojant atitinkamos įskaitos poziciją lyderiui nustatyti privalo būti įskaityti visų įvykusių etapų taškai.

Lyderio marškinėlių neprivaloma dėvėti Taurės 6-ame (asmeninių lenktynių laikui) etape, jeigu trasoje dėvimas lenktynių kostiumas – kombenzonas, tačiau būtina juos dėvėti apšilimo metu.

Specialiai numatytoje lyderių marškinėlių vietoje gali būti papildomai atspaudžiamas (uždedamas) lyderio komandos pavadinimas (atliekama komandos iniciatyva ir sąskaita).

Nors lyderių įskaitos vedamos abejose A ir B distancijose – trumposios B distancijos ir joje apskaitomų įskaitų dalyviai lyderio marškinėliais neapdovanojami ir jų dėvėti negali.

IX. SAUGUMAS TRASOJE

 

 1. Taurės ir atskirų etapų saugumas reglamentuojamas šiuose nuostatuose ir etapų prieduose.
 2. Visiems etapų dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
 3. Dalyvio dviračio pasirinkimas nustatomas konkretaus etapo nuostatuose, tačiau jeigu juose nenustatyta kitaip:
  • A – ilgojoje distancijoje leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu (be diskinių stabdžių).
  • B – trumpoje distancijoje dviračių pasirinkimas laisvas.

Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.

Visose distancijose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. Šio punkto nuostatos netaikomos 6-ajam etapui. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo etapo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

 

X. Dalyvio atsakomybė

 

 1. Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
 2. Dalyvis patvirtina, kad Taurės lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
 3. Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad Taurės dviračių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
 4. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
 5. Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
 6. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

 

 

 1. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS
 2. Taurės atskirų etapų organizatoriai gali atšaukti etapą (to etapo nuostatais numatytais pagrindais ir tvarka) iškilus “Force majeure” nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.
 3. Atskirų Taurės etapų atšaukimo atveju dalyviams Taurės starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. Taurės įskaitos toliau vedamos be atšauktojo etapo rezultatų. Atšaukus paskutinį Taurės etapą papildomai organizuojama Taurės 2015 apdovanojimų ceremonija.
 4. Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas atskirų etapų interneto tinklalapiuose ir dviraciusportas.lt tinklalapyje bei pagal galimybes žiniasklaidoje.

_______________________________